design: marti.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sochař
Bořek Zeman
| životopis | | seznam výstav | | pedagogická činnost | | články v tisku | | autor |

Vážení přátelé a příznivci výtvarného umění, s lítostí v srdci Vám musíme oznámit, že dr. akad. sochař Bořek Zeman dne 30. května 2014 zemřel ve věku nedožitých 65 let. Odešel náhle a nečekaně, mhohá plátna na kterých pracoval v dubnu 2014 již nestihnul zarámovat.

Děkujeme Vám všem za přízeň a podporu. S jeho odkazem a tvůrčí činností se můžete setkat v Galerii Zeman.

Rodina Zemanova


Narodil se v roce 1950 ve Fulneku. Vystudoval gymnázium v Rýmařově, Střední umělecko- průmyslovou ąkolu v Uherském Hradiąti kamenosochařský obor a sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1983 působil v Uměleckém studiu Praha, kde se zabýval sochařskou a medailerskou tvorbou. Roku 1996 otevřel v Uh. Hradiąti vlastní galerii a dva roky nato vstoupil na pedagogickou dráhu výukou kresby a modelování na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáąe Bati ve Zlíně. Bořek Zeman je svými sochařskými díly zastoupen ve sbírkách významných českých galerií, Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně a v soukromých sbírkách v zahraničí.